ISO certifiering

Som ett nästa steg i vår utveckling påbörjar vi idag vår ISO-certifiering, vi är så taggade! Vi kommer att certifiera oss enl. ISO 9001 (kvalité) & 14001 (miljö). Kvalitetscertifieringen syftar till att sätta kunden i fokus och arbeta med ständiga förbättringar, medan miljöcertifieringen syftar till att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Målet är att vara klara framåt sensommaren⭐️