Utvärdering

Utvärdering

Skala 1-6 där 1 är dåligt, inte alls och 6 är mycket bra, mycket väl. För det eventuella serviceområde ni ej är berörda av var vänlig och kryssa i rutan vet ej.
  • Bemötande

  • Reception

  • Konferens

  • Mertjänster/administration