POSTHANTERING

Effektiv posthantering!

MIDDLEPOINT50

I tjänsten ingår administration, hantering och distribution av in- och utgående post, paket till och från era medarbetare. Vi utvecklar hela tiden nya, smarta processer för att göra detta på mest effektiva sätt

Nya behov kräver nya lösningar för posthantering och pakethantering, Förutsättningarna förändras hela tiden och ställer krav på proaktivitet och flexibilitet, det vet vi och erbjuder därför flexibla lösningar för detta

Vanliga tjänster som kan ingå i vårt uppdrag är:

  • Ta emot, samla in, sortera och distribuera extern och intern post
  • Postöppning med datumstämpling och registrering
  • Registrering av inkommande och avgående värdepost samt paket- och godsförsändelser med full spårbarhet
  • Kuvertering, adressering och sampackning av utgående post
  • Frankering av utgående post

MIDDLEPOINT-kontorsmaterial